دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

تجاوز دختران

thRDU45SZ8

ربودن زن توسط پلیس به قصد “آزار جنسی” !

دادستانی کل دبی یکی از افسران پلیس این امیر نشین را متهم کرده است که با ربودن یک زن عرب خارجی درصدد تجاوز به او برآمده است. در پرونده این پلیس آمده است که وی به...