شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

تایتانیک

چوب حراج بر سر باقیمانده “تایتانیک”

وسایل باقیمانده از کشتی تایتانیک به شکل یکجا فروخته خواهد شد. به گزارش برنا، باقیمانده وسایل کشتی تایتانیک به حراج گذاشته شد. این وسایل بنا به قوانین مربوطه به صورت...