پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

بیماری لارنژیت

22355498229621215561510917223113214969

با بیماری لارنژیت بیشتر آشنا شوید! + عکس

التهاب حنجره را لارنژیت می گویند که باعث می شود صدا گوش خراش و خشن شود. لارنژیت می تواند کوتاه مدت باشد و یا مدت طولانی ادامه داشته باشد. لارنژیت اغلب اوقات این...