چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

بیعت با ابوبکر البغدادی