پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

بعداز مذاكرات خودرو فقط 5 درصد كاهش قيمت خواهد داشت!