شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

بروز یائسگی زودرس

ba3725

علت بروز یائسگی زودرس

علت بروز یائسگی زودرس با شروع یائسگی احتمال بچه دار شدن خانم ضعیف می شود  در این مقاله در ارتباط با مرحله حساس از زندگی خانم ها صحبت می شود. مرحله ای که برای اغلب...