شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

برخورد آذرخش با هواپیما