پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

برخوردهای خشونت آمیز پزشکان

0000 (94)

پرستارها زیر مشت و لگد!! +عکس معنادار

پرستارها زیر مشت و لگد!! +عکس معنادار افزایش برخوردهای خشونت آمیز پزشکان با پرستاران روزگار پرستارها در حاشیه افزایش برخوردهای خشونت آمیز پزشکان با پرستاران! این...