سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

برای ورزشکاران! + عکس

4668237106578697123211517119210116817842

مربی ای مخصوص برای ورزشکاران! + عکس

اگرچه ممکن است تا به حال خبرهای زیادی درباره کفش‌های هوشمند شنیده باشید، اما این کفش هوشمند در مقایسه با کفش‌های هوشمند دیگر، قابلیت‌های بیشتری دارد. کفش‌های...