شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

بازار خودرو در پي افزايش قيمت دچار ركود شد