چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

اگر اهل دانلود هستید

471081991642173859513368167877360137207

اگر اهل دانلود هستید حتما بخوانید!

وزیر ارتباطات در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی داخلی وعده داد: تا پایان امسال سرعت اینترنت افزایش پیدا کند. محمود واعظی که در برخی شبکه‌ های اجتماعی داخلی به طور...