پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

انتقامجويي از رييس با تخم مرغ

egg

پرتاب تخم مرغ به سمت رييس !

    در پي شكايت مالك يك منزل مسكوني از نوجواناني كه به سوي خانه اش تخم مرغ پرتاب مي كنند ماموران پليس ايالت ماساچوست پس از كشف هويت آنها به شدت حيرت كردند. به...