پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

افزایش عمر تایر ماشین

2222

معرفی روش هایی برای افزایش عمر تایر

معرفی روش هایی برای افزایش عمر تایر همه راننده‌ها می‌دانند انداختن تایر نو زیر ماشین هزینه‌بر است، از طرفی هیچ تایری عمر ابدی ندارد. با این حال، امکان‌پذیر است...