یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

اسکی‌باز

ajeouvuba6khwnaqbpn0

فوت یک اسکی‌باز در پیست دربندسر + تصاویر

یکی از اسکی بازانی که روز شنبه از زیر بهمن در پیست اسکی دربندسر نجات پیدا کرده بودند، درگذشت. صبح روز شنبه در پیست اسکی دربندسر یک حادثه بهمن رخ داد و طی آن دو اسکی...