جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

استقبال از مرگ پس از گرفتن عکس با رونالدو