پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

احضار مجدد سعید مرتضوی به دادسرا

xk91csca0dov6nyo4g1r

سعید مرتضوی مجددا به دادسرا احضار شد

مصطفی ترک همدانی وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی با اعلام صدور کیفرخواست برای مرتضویگفت: چندی پیش قرار مجرمیت این فرد صادر شده بود. وی...