دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

احسان علیخانی: با ماه عسل پخته شدم

ماه عسل

احسان علیخانی: با ماه عسل پخته شدم

احسان علیخانی یک قصه گوست یا بهتر است بگوییم خودش ترجیح می دهد این طور باشد؛ یعنی برای مخاطب قصه بگوید؛ اما قصه های او واقعی هستند و قهرمانانی زنده و واقعی دارند که...