دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

آمنه بهرامی

d59ab95398d5d1952a574d2676def777

چرا برادر آمنه بهرامی خودکشی کرد؟

خانواده بهرامی باز هم قربانی دادند، اما نه قربانی اسیدی. این بار قربانی‌شان در پی پیامدهای اسیدی به مرگ خودخواسته تن داد. پسر 35 ساله از طبقه بیستم برج‌های سه‌قلوی...