جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

آتش گرفتن خودرو بخاطر شدت گرما