چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

آتش گرفتن خودرو بخاطر شدت گرمای هوا