یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

آتش سوزی برج تجاری سلمان

a5a1kncwp7deni0sx7r

تصاویر برج تجاری سلمان بعد از آتش سوزی!!

تصاویر برج تجاری سلمان بعد از آتش سوزی!! تصاویر برج سلمان پس از آتش سوزی برج سلمان مشهد برج تجاری سلمان در خیابان راهنمایی مشهد در آتش سوخت. تصاویر برج تجاری سلمان...