دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

۶ گزینه ریاست

انصراف قطعی ۶ گزینه ریاست دانشگاه آزاد

فارس:مهلت معرفی گزینه‌های ریاست دانشگاه ‌آزاد به دفتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه 10 دی پایان یافت و در طی این مدت دفتر وزارت علوم با 13 گزینه...