جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

۱۰۱۹۵۵ بن‌نو

نابودی زمین در سال ۲۱۷۵!!

نابودی زمین در سال 2175!! احتمال برخورد یک سیارک با زمین در سال 2175 باعث نگرانی دانشمندان و محققان شده است. نابودی زمین نام سیارک «۱۰۱۹۵۵ بن‌نو» این روزها بیشتر از هر...