شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

گوش دادن به موسیقی غمگین

چرا به موسیقی غمگین علاقه داریم؟

چرا به موسیقی غمگین علاقه داریم؟ مجله" Frontiers in Psychology "نوشت: محققان انگلیسی و فنلاندی با انجام تحقیقی به این نتیجه رسیدند که میزان تمایل افراد به گوش دادن به موسیقی...