شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گوشي موبايل 650 ميليون توماني در پايتخت

گوشي موبايل ۶۵۰ ميليون توماني در پايتخت!

اخيرا گوشي جديدي وارد بازار شده است كه گوشي‌هاي گران‌قيمت پيش اين مدل روسفيد هستند. اكثر مردم رنج گوشي‌هاي گران‌قيمت را در قيمت بيش از يك ميليون تومان يا بيشتر...