سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گوشت گياهي

گوشت گیاهی تولید شد

ا توجه به گرایش روزافزون مردم جهان به مصرف گوشت در آینده نزدیک شاهد بروز فاجعه زیست محیطی خواهیم بود، چرا که تولید دام بیشتر نیازمند مرتع بیشتر است. علاوه بر این کاهش...