جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گمشدن کیف

پیدا شدن کیف گمشده بعد از ۷۱ سال !

پیدا شدن کیف گمشده  بعد از 71 سال ! ماجرا از اين قرار بود كه مجري يك برنامه تلويزيوني كيف خانم كلر‌مكناش را زير پاركت‌هاي خانه‌اش يافت. کیف گمشده زن ۸۶ ساله وقتی با...