چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

گستاخی وحشتناك

گستاخی وحشتناک امارات به ایرانیان

در پی سفر روز گذشته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به جزیره «ابوموسی»، وزیر امور خارجه امارات در اظهاراتی شدید و بیرون از عرف دیپلماتیک، این سفر را محکوم کرده و...