دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گزارش مخفی یك مجله از كلاس‌های زبان استاد فردوسی‌پور

همه چیز در مورد عادل فردوسی پور!

می‌‌گویند دوشنبه شب‌‌ها مصرف برق كشور نسبت به بقیه شب‌‌ها بیش‌‌تر می‌‌شود. تلویزیون‌‌های بیش‌‌تری روشن است و شب پر دردسری برای پدر و مادر‌های...