پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گزارش تمرین امروز پرسپولیس

گزارش تمرین امروز پرسپولیس

تمرین امروز (چهارشنبه)پرسپولیس از ساعت ۱۱:۳۰ پشت در‌های بسته برگزار شد. در این تمرین مصطفی دنیزلی غایب بود....     ...