شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گزارشگر فوتبال

پسر آقای گزارشگر فوتبال سرطان خون دارد!

پسر آقای گزارشگر فوتبال سرطان خون دارد! اسکندر کوتی گفت: راستش را بخواهید اصلاً شرایط روحی خوبی ندارم. از ابراز لطف مردم ممنونم. امیدوارم که در معمای شاه خوب بازی...