جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گرفت

قاتل نامرئی ۳ قربانی جدید گرفت

به گزارش تکنسینهای حاضر در محل مورد گازگرفتگی یک نفر به دلیل انتشار گاز درپی روشن کردن پیک نیک در خودروی خود بوده که مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شد.        ...