جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گرفتگی عضله ها

روشهای موثر برای از بین بردن درد بدن

راه هایی برای کاهش درد بدن

 کاهش درد بدن   در اغلب مواقع که دچار درد بدن می شویم ،می گویند کیسه آب گرم و یا کیسه آب یخ درمان میکند .اما کدامیک بهتر است ،و کد امیک درد را کاهش می دهد. در این...