شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گردن زدن یک سوری توسط داعش