شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

گردن زدن افغان به دست داعش