گردشگر در مازندران

مرگ سه گردشگر در مازندران بر اثر تصادف

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات نورزوی با اعلام تعداد بیماران پذیرش شده تصادفی که تعداد آنها به ۱۳۳ نفر می رسد، گفت: در فروردین ماه ۹۱ حدود ۱۸۴ جراحی در سطح...