پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

گربه جدید

گونه وحشتناک و جدیدی از گربه/تصویر

اگر شما از ان دسته از مردم هستید که فکر میکنید که گربه سیاه و لاغر برای شما بدیمن است و روز شما را خراب میکند باید از  Lykoi دوری کنید. Lykoi ها دسته جدیدی از گربه سانان...