سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گربه بانمک

غول پیکرترین گربه جهان چقدر غذا می خورد؟ 

غول پیکرترین گربه جهان چقدر غذا می خورد؟ بزرگ ممکن هست کمی وحشتناک به نظر برسد که گربه اي چنین بزرگ را درمنزل نگه داری کنید اما دیدنی تر هست بدانید که این گربه گوشت...