پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

گربه‌های مایع

گربه‌های مایع! (گزارش تصویری)

یکی از ویژگی‌های مواد مایع این است که می توانند شکل ظرفی که در آن ریخته می شوند را به خود گرفته و با حجمی ثابت باقی بمانند. با توجه به این تعریف می توان گربه‌ها را...