شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

گران شدن نان توسط آزادپزها

گران شدن دوباره نان به طور غیررسمی!

گران شدن دوباره نان به طور غیررسمی!  اگرچه دولت هنوز تصمیم جدید خود درباره قیمت نان را اعلام نکرده اما برخی نانوایان آزادپز قیمت را به بهانه خرید آرد گران‌تر بالا...