یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گران‌ترين خانه دنیا در ایران

گران‌ترین خانه دنیا در ایران +تصاویر

«موزه مقدم» درست در میان های و هوی بازار خرید و رفت و آمد مردم به بانک مجاورش قرار دارد ه.مین که از ورودی هشتی خانه وارد شوی، زندگی ماشینی را پشت سر می گذاری. دیوارهای...