شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

گاف‌هاي داوري

گاف‌های داوری در سال۹۰

    بخت داوران ما در سال ۹۰ همچون رخت‌شان سیاه بود؛ هر چند مدت‌هاست که آن‌ها دیگر رخت سیاه نمی‌پوشند و لباس‌های رنگین بر تن می‌کنند....     ...