سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کیفیت خودروهای داخلی! + عکس

موشکافی کیفیت خودروهای داخلی! + عکس

کاهش چشمگیر خودروهای تولیدی و حذف یکی در میان آنها از چرخه تولید باعث شده که تنها 15 خودرو در ارزیابی آبان ماه موسسه استاندارد حضور داشته باشند. ارزیابی کیفی خودروها...