کویت

رئال مادرید کویت و ۳ میلیون یورو را برد

در دقیقه ۲۸ ، دی ماریا روی یکی از حرکات انفرادی و یک شوت دقیقه ، دروازه کویت را گشود . پنج دقیه بعد روی سانتر آلتین توپ ، کریستیانو نیز موفق به گلزنی شد ...     ...