پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کوچک کردن دماغ

روشی آسان برای کوچک کردن بینی

امروزه آمار عمل کردن چشم ها برای رهایی از عینک به قدری افزایش یافته است که در از يك دقیقه 2 نفر چشم هایشان را زیر تیغ عمل جراحی می برد. کوچک کردن بینی یکی از بزرگترین...