دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

کوچکترین رایانه

کوچکترین رایانه شخصی دنیا! +تصویر

شــرکت اینتــل کوچک‌ترین محصــولی را که بتوان یک رایانه شخصی کامل نامید، ابداع کرده است. این محصول کهCompute Stick نام دارد، ابعادی معادل 4 در 5/ 1 در 5/ 0 اینچ دارد؛ به طوری...