پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کودکی به نام بن

کودکی که بدون قلقلک دادن می میرد+عکس

      کودکی به نام بن هر شب چندین بار دست از تنفس کردن می کشد و مادرش مجبور است برای بازگرداندن تنفس فرزندش او را به آرامی قلقلک بدهد. وی با کمک سیستم هشدار...