جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

کودکان قرباني جنگ + تصاوير

کودکان قرباني جنگ + تصاوير

کودکان قربانيان اصلي جنگ سوريه هستند و گزارشهاي بين المللي درباره استفاده از آنها در اين جنگ هشدار مي دهند. ...