دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

کودتا

کودتا علیه امیر قطر قطعی شد

منابع آگاه در پایتخت ترکیه با اشاره به دور جدید جنگ قدرت میان خاندان حاکم تاکید کردند تصمیم کودتا علیه امیر قطر قطعی است اما زمان آن هنوز نامعلوم است. — – — – — – —...