دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

کندي سرعت اينترنت

چرا برخی سایت‌ها باز نمی‌شوند؟

مشکل کاربران در زمینه باز نشدن برخی سایت‌ها را نمی‌توان دلیلی بر کندی سرعت اینترنت دانست.... - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -...